BU COĞORAFYA ZİRVEDEKİ SEVDAMIZ / Tarih: 08.02.2016

BU COĞORAFYA ZİRVEDEKİ SEVDAMIZ
 
Bir sevda ki Güneycikten Bedan’a,                  Yakıştımı Karabul’un pazarı.
Gezmek bize nasip oldu kardeşim.                  Hizmet gördü Gündoğmuş’ un nazarı.
İlmek, İlmek düğümlenen sorunu,                   Sıcak asfalt nankörlüğün mezarı
Çözmek bize nasip oldu kardeşim.                  Dökmek bize nasip oldu kardeşim.
 
Her köyde yol işi cevapsız soru,                      Herkes haber sorsun kendi köyünden.
Dereler su dolu, Yamaçlar kuru,                      Çayırözü memnun musun suyundan?
 Bedan’da yayladan tonlarca boru                   Gündoğmuş’ un O muannit huyundan,
Çekmek bize nasip oldu kardeşim.                  Çıkmak bize nasip oldu kardeşim
 
Kaya bükü verdi bize oyunu                              Çamlı alan senin derdin borumu?
Rahat içsin bundan böyle suyunu.                   Ayan dere çözer artık sorunu.
Yaylalara kervan geçmez yolunu.                     Hizmet ile destan destan yorumu,
Yapmak bize nasip oldu kardeşim                    Yapmak bize nasip oldu kardeşim.
 
Yollar açtık Karadere Akdere                             İlk göz ağrım sana neler demeli
Musallalar yaptık çattık her yere                      Cami yapmak bu fakirin emeli.
Yeniköy’ de, Akyarı’da minare.                         Karaisa köy içinde temeli.
Dikmek bize nasip oldu kardeşim.                    Atmak bize nasip oldu kardeşim.
 
Söndü artık muhalefet balonu,                          Çiçek oluk, biliyorum yaranı,
Kabul oldu Ayandere planı.                                Güney yaka bekle artık sıranı.
Karaköy’ de, Ümütlü’ de salonu.                       1 Kasımda yüzde 50 oranı.
Yapmak bize nasip oldu kardeşim.                    Geçmek bize nasip oldu kardeşim.
 
Mekânlarla donatalım her yeri.                         Kasım’ da sandıkta şahlandı Senir
Satın aldık kamyon,  kamyon demiri                 Seneye kilit taş sana’ da gelir.
Mevlüt, Hasan, İsmail’i Emir’ i                            Ortaköy Barcının suyunu bilir.
Tutmak bize nasip oldu kardeşim.                    İçmek bize nasip oldu kardeşim.
 
Destek oldu bize ortanın solu.
Görse taktir eder Allah’ ın kulu.
Köprülü, Eskibağ, Balkaya yolu.
Açmak bize nasip oldu kardeşim.
 
                                             MEHMET ÖZEREN