GÜNDOĞMUŞ NERESİ / Tarih: 08.02.2016

GÜNDOĞMUŞ NERESİ

Güzelbağ’dan ötede bir iniş iner
Şurası Alara şurası Kemer
Şuradan Ümütlüye bir yokuş döner
Şurası Ümidin kırıldığı yer

Şurası neresi bu dağlar nere?
Şurası Gündoğmuş Şura Eksere
Söylemek istedim, sustum kaç kere
Burası Memurun sürüldüğü yer

Şurası nam salmış “Akıncı Beli”
Dört Mevsim kesilmez rüzgâr yeli
Şuraya senede bir kez gelmeli
Şurası yörüğün darıldığı yer

Şu yamaç yazları oğlak güttüğüm
Şu vadi kaç bahar fidan diktiğim
Şu yollar yıllarca yayan gittiğim
Şu bahçe güllerin derildiği yer,

Şu dağlar yemyeşil katran ormanı,
Şu düzlük dedemin buğday harmanı,
Şu geçit çobanın ölüm fermanı,
Şurası davarın kırıldığı yer.

Şu susuz dere boğazı”
Şu dağda Türbe var, bir “ sultan kızı “
Şu rampa yolcuya dermansız sızı
Şu Giği Konya’nın görüldüğü yer.

Şu dağın alası, karın beyazı,
Şu gördüğüm sarp geçit “Göçen boğazı”
Ya oldurur, ya öldürür, çelik ayazı,
Şurası yiğidin sorulduğu yer,

Pınarbaşı suyu, bir deli pınar,
Bundan içmeyenin yüreği yanar,
Şu “Koca Biladan” bir ulu çınar,
Şurası çadırın kurulduğu yer.

Şu çukur tarihin kışlık “Baş hanı”
Şu yollar çilenin bitmez nişanı.
Şu yokuş öldürür “belden aşanı”
Şurası kervanın yorulduğu yer,

Şu taşta efeler yolcuya kızar,
Şu tümsek “Gamar’a olmuş bir mezar ,
Şu ardıç yıllardır destanlar yazar,
Şu koyak yiğidin serildiği yer.

Şu alan yaylanın “susuz ovası”
Şu kaya şu ketir keklik yuvası,
Şu meltem yaylanın nefis havası,
Şu kapı Hızır’ın görüldüğü yer ,

Şurada çobanlar davar satarmış
Şu yamaçta sümbül erken açarmış,
Şu “yarda” kervanlar konar, göçermiş.
Şu dere suların durulduğu yer,

Şura “Söbü çimen” meşhur güreşi,
Buraya çıkanlar tutar güneşi,
Şu suyun dünyada var mıdır eşi ?
Burası hastanın dirildiği yer,

Şurası “Gürlevik şura ”Gül dağı,
Buranın meşhurdur balı kaymağı,
Şurası baharın en deli çağı,
Şurası “Adil’in” vurulduğu yer

Şurası Garın Göl Yenicepazar,
Şu yollar yürürsen tükenmez uzar,
Şurada ÖZEREN şiirler yazar,
Şurası İlhamın verildiği yer…

Mehmet ÖZEREN