» Güncel  » Haberler

Haberler
Kasım Ayı Meclis Gündemi
 

                                                                    T.C.
                                      GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
                                                       Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

 

                                 Sayı : E-40133565-105.02-4810 27.10.2023

                                 Konu : Kasım Ayı Meclis Gündemi

 

                                                               Meclis Gündemi

 

        5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Gündoğmuş Belediye Meclisinin 2023 yılı

Kasım ayı olağan toplantısı 01.11.2023 Çarşamba günü saat 10:30´da, Fatih Mahallesi Alparslan

Türkeş Caddesi No:1 adresinde bulunan Belediye hizmet binasında gerçekleştirilecek olup, 5393 sayılı

Belediye Kanununun 21. maddesi gereği toplantı gündemi aşağıda sunulmuştur.

 

         Bilgilerinizi ve toplantıya katılımınızı rica ederim.

GÜNDEM

1-Yoklama ve açılış. 
2-Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı´nın 20.10.2023 tarihli ve E-94320752-000-144846 sayılı yazısının görüşülmesi. (Mülkiyeti Belediyemize ait Kaplan mahallesi 359 ada 1 parsel numaralı taşınmazın ASAT Genel Müdürlüğü´ne devir veya tahsis edilmesi hakkında)
3-Yeni iş makinesinin kamuya tahsisinin görüşülmesi.
4-Belediyemize ait iş yerlerinin kiraya verilmesinin görüşülmesi.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                                      Proje Tarihi: 30.10.2023


123