MüdürlüklerYazı İşleri Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
Zabıta Amirliği
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü