EncümenMehmet ÖZEREN (Belediye Başkanı) Encümen Başkanı
Mehmet Ali YILDIZ (Belediye Meclisi Üyesi) Üye
Nuri ÇEVİK (Belediye Meclisi Üyesi) Üye
Hasan Tuğrul ÖZEREN (Mali Hizmetler Müdür V.) Üye