» GÜNCEL  » İhaleler

Konut Satış İhalesi ve Mesire Alanı Kiralama İhalesi

  İLAN

T.C. GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1) Aşağıda bilgileri yazılı Gündoğmuş Alara Şelalesi Orman Parkı 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif (artırma) usulü ile kiraya verilecektir. Mülkiyeti Belediyemize ait, Fatih Mahallesinde bulunan konut ise 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif (artırma) usulü ile satılacaktır.

2) Kiraya verilecek ve satışı yapılacak taşınmazların ihaleye ilişkin diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

 

ADA-PARSEL-KAPI NO

MAHALLE

 

NİTELİĞİ

 

İHALE TÜRÜ

MUHAMMEN

BEDELİ

GEÇİCİ

TEMİNAT

İHALE TARİHİ VE SAATİ

354A - 22P No: 20/8

Fatih

Mesken

(149,95 m²)

Satış

1.320.000,00

39.600,00

20.07.2023

Saat: 10:30

GÜNDOĞMUŞ ALARA ŞELALESİ ORMAN PARKI

Kayabükü

Mesire Alanı

Kira

2.950×120=354.00,00

10.620,00

20.07.2023

Saat:11:00

İhale Usulü    

2886 sayılı Kanun uyarınca açık teklif usulü

Encümen Kararları Tarihi ve Numarası

06.07.2023 Tarihli ve 62 Sayılı Karar

Takdir Komisyon Raporu

06.07.2023 tarihli takdir komisyonu raporları

İlan şekli

Yerel gazete, internet haber sitesi, Belediye ilan panosu

İhale İlan Sayısı

Bir defa

Şartname ve Ekleri

1.000,00 TL bedel ile Belediyeden temin edilir

İlgili Mevzuat

5393 ve 2886 sayılı Kanunlar

İhale Komisyonu ve Adresi

Belediye Encümeni Gündoğmuş/ANTALYA

               

 

3) İhaleye katılanlar, ihale şartnamesindeki hükümlerin tamamını kabul etmiş sayılırlar.

4) İhaleye katılabilmek için:

A) Gerçek kişilerin:

i. Adres beyanı ve yerleşim yeri belgesi

ii. Kimlik kartı fotokopisi

iii. Belediye borcu yoktur yazısı

iv. Geçici teminatın yatırıldığına dair belge

v. Şartname satın alındığına dair belge

vi. Vekalet durumunda noter onaylı vekaletname ve imza sirküsü

B) Tüzel kişilerin:

i. Adres beyanı

ii. Belediye borcu yoktur yazısı

iii. Geçici teminatın yatırıldığına dair belge

iv. Şartname satın alındığına dair belge

v. Ticaret Sicil Gazetesi

vi. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya noter onaylı imza sirküleri

Belgelerinin en geç ihale saatine kadar Belediye Başkanlığımıza verilmesi gerekmektedir.

5) Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

7) Bu ihaleden kaynaklanabilecek her türlü anlaşmazlıkların çözümünde Gündoğmuş Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

8) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 17. Maddesi gereğince ilanen duyurulur.

İhale Adı İhale Tarihi İşlem
Konut Satış İhalesi ve Mesire Alanı Kiralama İhalesi 20.07.2023 10:30 Detaylar
KONUT SATIŞLARI İHALESİ 26.10.2021 17:24 Detaylar
6 cm Yüksekliğinde Beton Kilitli Parke Taşı 04.07.2019 14:31 Detaylar
İnşaat Malzemeleri Alımı 22.05.2019 14:30 Detaylar


1