» Güncel  » Haberler

Haberler
Konut Satış İhaleleri 5 Kasımda
 

KONUT SATIŞ İHALE İLANI

5 KASIM CUMA GÜNÜ KONUT SATIŞLARI İHALELERİ YAPILACAKTIR.

 

1) Mülkiyetleri Belediye Başkanlığımıza ait aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 01.09.2021/48 sayılı ve 04.10.2021/59 sayılı Meclis kararlarına istinaden Belediye Encümenine verilen yetki ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile satılacaktır.

2) Satılacak taşınmazlar ve ihaleye ilişkin diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Mahalle

Ada-Parsel-Kapı Numarası

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminat

İhale Tarihi ve Saati

Fatih

354A-22P No: 20 Daire 1

89,57

180.000,00 TL

5.400,00 TL

05.11.2021

Saat: 13:00

Fatih

354A-22P No: 20 Daire 2

88,58

180.000,00 TL

5.400,00 TL

05.11.2021

Saat: 13:20

Fatih

354A-22P No: 20 Daire 3

89,57

170.000,00 TL

5.100,00 TL

05.11.2021

Saat: 13:40

Fatih

354A-22P No: 20 Daire 4

89,57

210.000,00 TL

6.300,00 TL

05.11.2021

Saat: 14:00

Fatih

354A-22P No: 20 Daire 5

88,88

200.000,00 TL

6.000,00 TL

05.11.2021

Saat: 14:20

Fatih

354A-22P No: 20 Daire 6

90,30

190.000,00 TL

5.700,00 TL

05.11.2021

Saat: 14:40

Fatih

354A-22P No: 20 Daire 7

139,69

260.000,00 TL

7.800,00 TL

05.11.2021

Saat: 15:00

Fatih

354A-22P No: 20 Daire 8

149,95

250.000,00 TL

7.500,00 TL

05.11.2021

Saat: 15:20

Fatih

354A-22P No: 20 Daire 9

140,02

240.000,00 TL

7.200,00 TL

05.11.2021

Saat: 15:40

Fatih

111A-15P No: 5B Daire 1

100,50

200.000,00 TL

6.000,00 TL

05.11.2021

Saat: 16:00

İhale Usulü

2886 sayılı Kanun uyarınca açık teklif usulü

İhale İlan Şekli

Yerel gazete, internet sitesi, Belediye ilan panosu

İhale İlan Sayısı

Bir defa

Şartname ve Ekleri

500,00 TL bedel ile Belediye’den temin edilir

İlgili Mevzuat

5393 ve 2886 sayılı Kanunlar

İhale Komisyonu ve Adresi

Belediye Encümeni/Gündoğmuş Belediyesi

3) İhaleye katılanlar, ihale şartnamesindeki hükümlerin tamamını kabul etmiş sayılırlar.

4) İhaleye katılabilmek için:

A) Gerçek kişilerin:

i. Adres beyanı ve yerleşim yeri belgesi

ii. Kimlik kartı fotokopisi

iii. Belediye borcu yoktur yazısı

iv. Geçici teminatın yatırıldığına dair belge

v. Şartname satın alındığına dair belge

vi. Vekalet durumunda noter onaylı vekaletname ve imza sirküsü

B) Tüzel kişilerin:

i. Adres beyanı

ii. Belediye borcu yoktur yazısı

iii. Geçici teminatın yatırıldığına dair belge

iv. Şartname satın alındığına dair belge

v. Ticaret Sicil Gazetesi

vi. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya noter onaylı imza sirküleri

Belgelerinin en geç ihale saatine kadar Belediye Başkanlığımıza verilmesi gerekmektedir.

5) Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

7) Bu ihaleden kaynaklanabilecek her türlü anlaşmazlıkların çözümünde Gündoğmuş Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

8) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 17. Maddesi gereğince ilanen duyurulur. Proje Tarihi: 26.10.2021


12